Rapporter

Under 2018-2019 har jag arbetat med tre rapporter; en på uppdrag av Region Kalmar län som handlar om hälsoegenskaper och möjligheter för utveckling av nya livsmedel med koppling till regionens råvaror. Den andra, på uppdrag av MatLust i Södertälje, handlar om mjölk jämfört med vegetabiliska alternativ, till exempel havre- och sojadryck från ett miljö-, klimat- och hälsoperspektiv. Min del av rapporten behandlar hälsoperspektivet. Den tredje handlar om köttets ursprung på restauranger; uppdragsgivare är Sveriges Konsumenter. Under 2021 arbetar jag med ”Smaken av östra Småland och Öland” på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län. Det är en terroiratlas som förmedlar länets karaktäristiska och unika värden inom mat. 

Vill du läsa dem kan du ladda ner dem här.